Komt u naar de Algemene Ledenvergadering van de VWF?

Op dinsdag 28 maart zal de Vereniging tot viering van Warmonds Feesten zijn jaarlijkse ledenvergadering houden om 20.00 uur in het Trefpunt in Warmond.

U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Tijdens de ALV zullen de jaarcijfers besproken worden en de plannen voor dit jaar worden toegelicht.

Verder is het natuurlijk mogelijk om vragen te stellen aan het bestuur of onderwerpen die betrekking hebben tot de activiteiten van de VWF bespreekbaar te maken.

We hopen u allen te zien!