26 maart: ALV

Op dinsdag 26 maart zal de Vereniging tot viering van Warmonds Feesten haar jaarlijkse algemene ledenvergadering houden vanaf 20.00 uur in het Trefpunt.

U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Tijdens deze ledenvergadering zullen de jaarcijfers besproken worden en de plannen voor dit jaar worden toegelicht. Verder is het natuurlijk mogelijk om vragen te stellen aan het bestuur of onderwerpen die betrekking hebben tot de activiteiten van de VWF bespreekbaar te maken.

De vergaderstukken zijn vanaf 19.45u beschikbaar in het Trefpunt.

We hopen u allen te zien!