Pieter Wassenaar

Voorzitter

Carla Cortel

vicevoorzitter

Olaf Heemskerk

Secretaris

Peter Warmerdam

Penningmeester

Loek Waasdorp

Bestuurslid

Fred Kuiper

Bestuurslid

Bernaart Stel

Bestuurslid

Arjenne van Tongeren

Bestuurslid / P.R.

Jennifer Spruijt

Bestuurslid

Erevoorzitters:

Kok van Leeuwen- Langezaal

Fer Vergeer

Rob van der Meij

Ereleden:

Leo van Schie

Carla Vergeer

Doelstelling VWF

Welkom op de website van de Vereniging tot viering van Warmonds Feesten (VWF)! Voor diegenen die ons niet kennen: wij  zijn van oorsprong de Warmondse Oranjevereniging, maar organiseren – naast de overbekende Warmonder (“droge”)   Kaagweek – ook de Fakkel-en Lampionnenoptocht, Koningsdag, de 4 en 5 mei viering en de Sinterklaasintocht.

Officieel hebben wij de volgende doelen:
a. Het (doen) organiseren of mede organiseren van herdenkingsdagen, nationale, plaatselijke en andere feestdagen, avonden en evenementen, alles in de meest ruime zin des woords, doch in principe in Warmond.
b. Het financieel administreren of mede administreren van de onder a bedoelde activiteiten.

Met een enthousiast bestuur proberen we er alles aan te doen om te laten zien dat Warmond een bruisend dorp is! We wensen je veel leesplezier op onze website en zien je graag terug op één van onze evenementen!